Time Not Gone (2011)

Sergey Kanunnikov – vocals, acoustic guitar
Iliya Kudryashov – backing vocals, zhaleika, ocarina, sopilka, pimac and other wind instruments
Nikita Aleshin – bass, piano
Denis Zabavsky – balalayka, jaw-harp

Andrey Shepelev – dobro (12)
Anton Lenkov – percussion
Alexander Logunov – backing vocals (4)
Dmitry Kirsanov – percussion (2, 13)

All music by Sergey Kanunnikov, except (4) – traditional, (9) – Denis Zabavsky
All lyrics by Sergey Kanunnikov, except (1) – Sergey Kanunnikov / traditional, (4) – traditional

Recorded, mixed and mastered by Andrey Shepelev @ GrassMeister Studio

Cover artwork and layout by Alexander Batrakov
Photo by Vara Kovarnaya